Et sted i bevægelse

Gi' en hånd!

Har du lyst og hjerte til at give Perronen en hånd?

Smiley lille Bliv medlem!

Medlemsskab koster kun 50 kr. årligt og et stort medlemstal,, gør det muligt for Perronen at søge fonde, som vi ellers ikke ville have adgang til.

Læs mere om medlemsskab.

Smiley lille Bliv frivillig!

Har du lyst og overskud til at gøre en indsats for andre, så tilbyder vi et sjovt og rart sted, hvor du faktisk kan gøre en stor forskel.

Læs mere om at blive frivillig.

Smiley lille Bliv sponsor!

Hjælp os med fortsat at kunne give et højt kvalificeret tilbud til socialt udsatte. Både private og virksomheder kan trække al støtte over 500 kr. fra - med god samvittighed!

Læs mere om at blive sponsor.


Nu kan du blive frivillig

Giv en hånd

Perronen er et fedt sted at være frivillig! Brænder du for at gøre en forskel, så har du chancen her.

RING eller SKRIV og hør meget mere!

Telefon 22 93 03 34 | info@perron4800.dk

Er du et ordensmenneske og god til at sætte i system....?

Så er du måske den ny frivillige medarbejder som Værestedet Perronen søger til at passe vores tøjdepot og vores startpakkecentral.
Hvis du har overskud og lyst til at bidrage aktivt i arbejdet for socialt udsatte og du f.eks. vil bruge 5-6 timer hver onsdag, så skal du ikke tøve med at ringe til Værestedet Perronen på 54 85 75 00 eller 22 93 03 34. Spørg efter Jens Henriksen eller Stina Ebbe.

Vi mangler godt køkkengrej til "startpakker"!
På Perronen hjælper vi ofte brugere igang med en ny bolig bl.a ved lave startpakker med nødvendigt udstyr. Lige nu mangler vi køkkengrej. Så hvis du har gryder, pander, grydeskeer, palet m.m., som du kan undvære, så hører vi meget gerne fra dig. Det kniber også med service, især kaffekrus. Kan du hjælpe så kontakt Stina Ebbe eller Jens Henriksen på tlf. 54 85 75 00 eller 22 93 03 34.

Cafémedarbejder
Det kan være svært at få en stilling som frivillig cafemedarbejder på Værestedet Perronen i Nykøbing Falster. Men nu er der altså en ledig stilling, så hvis du er interesseret og har et personligt og socialt overskud, så kan vi tilbyde:
• fast vagt enten mandag, torsdag eller fredag fra kl. 9.00 - 15.00, hvor du skal:
• lave den gode mormormad til brugerne sammen med gode kollegaer.
• sørge for kaffe og te til brugerne og en masse andet praktisk i cafeen.
• og ellers bruge tiden til den gode snak med brugerne.
Værestedet Perronen er byens værested for misbrugere og andre socialt udsatte. Perronen er privatdrevet med driftsoverenskomst med Guldborgsund Kommune. I modsætning til andre væresteder må brugerne gerne drikke alkohol(udenfor) og ryge indendørs.
Værestedet er kendt som et roligt sted med et godt samværsmiljø for brugerne og stedets frivillige. Stedet vægter engagement og initiativ højt og forventer, at du som ny frivillig evner at indgå i stedets mange sociale relationsprocesser.
Værestedet Perronen har, foruden det vigtige omsorgsarbejde, en omfattende socialfaglig indsats, der skal støtte den enkelte brugers vej til en bedre tilværelse. Indsatsen forestås af stedets lønansatte.
Er Værestedet Perronen din nye udfordring?

Kig ind til os eller ring til vores forretningsfører Jens Henriksen på tlf. 22 93 03 34.

Genbrugssalget er lukket
Perronen har desværre været nødt at lukke genbrugssalget i togvognene. Under de nuværende omstændigheder er salget for lille til at give et tilstrækkeligt overskud til gavn for Perronens brugere. Den fremtidige brug af vognene skal overvejes nærmere.

Generalforsamling 13. marts 2018
Årets generalforsamling i "Værestedet Perronen – Foreningen for Socialt Udsatte" blev afholdt tirsdag den 13. marts kl. 19.00 i den ene af Perronens togvogne. Bestyrelsens årsberetning og regnskabet for 2017 blev godkendt. Kristian Primdal og Jens Broholdt har trukket sig fra bestyrelsen og der blev udtryk tak for deres store indsats. Generalforsamlingen valgte 2 nye medlemmer – Bent Jørgensen og Stig Moss-Hansen, mens den øvrige bestyrelse blev genvalgt. Generalforsamlingen besluttede at forhøje kontingentet fra 50 til 100 kr. årligt. Forhøjelsen træder i kraft i 2019.

I Årsberetningen redegøres for nogle årets udfordringer og opgaver.

Årets økonomi
2017 har været en økonomisk udfordring for Perronen. Uforudset store udgifter til opfyldelse af sikkerhedskrav og krav til cafedriften samtidig med faldende indtægter betyder, at regnskabet for 2017 viser et underskud på knap 177.000 kr. Der skal nu gøres en i indsats for at vende udviklingen.

Stadig flere krav fra myndigheder
Arbejdstilsynet har skærpet kravene til de ansattes og frivilliges sikkerhed og Perronen har af flere omgange været tvunget til at investere i forskellige sikkerhedsforanstaltninger. Baggrunden er bl.a., at stadig flere personer med alvorlige psykiske lidelser bruger Perronen. Nogle af disse brugere har udvist truende og voldelig adfærd, og det har i flere tilfælde været nødvendigt at tilkalde politi. Disse episoder har udløst de skærpede krav, og udgifterne til øget sikkerhed er den væsentligste årsag til de store merudgifter i 2017.
Arbejdstilsynet og fødevarekontrollen har også påpeget problemer i forhold til cafédriften, som har udløst betydelige ekstra udgifter.
Det må forventes, at Perronen fortsat kan stå overfor øgede krav fra myndighederne, som vil udløse ekstra udgifter til driften.

Flere brugere og udvidet samarbejde med kommunen
I 2017 fik Perronen 232 henvendelser, 152 personer har benyttet Perronens forskellige tilbud og 100 personer har fået hjælp fra Perronens socialfaglige tilbud. Det er en væsentlig stigning i aktiviteten. I samarbejde med kommunen har vi udviklet nye samarbejdsformer for at yde brugerne en mere helhedsorienteret og kvalificeret hjælp. De fleste brugere oplever
at de har fået den hjælp de efterspurgte og at hjælpen gjorde en positiv forskel i deres livssituation.

Stigende marginalisering
Perronen oplever at stadig flere mennesker med alvorlige psykiske lidelser falder udenfor det etablerede behandlingssystem og søger Perronen om hjælp. Vi ser konsekvenserne af at de mest ressourcesvage borgere i vores samfund er blevet nedprioriteret. Flere bliver hjemløse, flere får ikke den psykiatriske behandling de har behov for, flere lever under eksistensminimum og flere falder helt ud af de offentlige behandlingssystemer. I et stadig mere intenst samarbejde med Guldborgsund Kommune gør vi vores bedste for at afbøde konsekvenserne af den stigende marginalisering.

Nye initiativer og projekter
Selvom 2017 har været et udfordrende år har de ansatte og frivillige ydet en kæmpeindsats til gavn for stadig flere brugere. Bestyrelsen sender en stor tak til de frivillige, ansatte, medlemmerne og alle andre der har støttet Perronen i 2017.

Bestyrelsen ser frem til de nye projekter og tiltag som er i støbeskeen, og som skal videreudvikle Perronen og skabe et endnu bedre værested.

Tak for støtten i 2017!
Perronen vil gerne at sige tusind tak til alle der har støttet vores arbejde i 2017. Den økonomiske støtte fra private virksomheder og borgere er helt afgørende for det arbejde, som Perronens ansatte og frivillige udfører for områdets socialt udsatte. Vi ønsker alle bidragydere - også de der har ønsket at være anonyme - et godt nytår og håber på fortsat velvilje i 2018. Der er god brug for det.
Læs Perronens støtter.

NATHERBERGET ER DESVÆRRE LUKKET
Perronen har med stor beklagelse måttet lukke natherberget. Baggrunden er, at vi ikke har været tilstrækkeligt opmærksomme på om alle nødvendige tilladelser var tilstede. Det er vi meget kede af på brugernes vegne, men vi mener at alle har fundet andet rimeligt opholdssted.

Caféen med til at begrænse madspild
Perronen har indgået samarbejde med FødevareBanken. Samarbejdet betyder at caféen fra januar 2018 får leveret frisk mad, som ellers ville gå til spilde.

FødevareBanken modtager frisk overskudsmad fra producenter, landbrug og grossister og viderefordeler til organisationer, der arbejder med socialt udsatte. Der er tale om overskudsvarer, som ikke kan sælges f.eks. pga fejl i emballage eller på etikker o.l. Der modtages kun friske varer af god kvalitet. Alle regler om fødevarehåndtering overholdes og FødevareBanken har elite-smiley.

Udover at Perronen på denne måde er med til at begrænse madspil betyder samarbejdet også at Perronen kan nedbringe udgifterne til driften af caféen. Da der er tale om overskudsvarer, hvor vi ikke på forhånd kan bestille bestemte varer, stiller samarbejdet nye krav til caféens frivillige om kreativitet og opfindsomhed i madplanlægningen.

FødevareBanken er en nonprofit forening baseret på frivillig arbejdskraft. FødevareBanken flytter dagligt ca. 3 tons mad svarende til ca. 6.200 måltider og er på denne måde en stor bidragyder til reduktion af madspild og sikring af gode måltider til socialt udsatte. Læs evt. mere på www.foedevarebanken.dk

Kom forbi og gør et godt juleindkøb!
Julen står for døren og Genbrugsvognen og Julevognen holder åbent hver onsdag, torsdag og fredag fra den 15. november til den 22. december. Åbningstiden er kl. 11.00 – 15.00. Desuden har vognene juleåbent lørdag den 25. november fra kl.10.00 til14.00.

Genbrugsvognen er fyldt med nye spændende ting til rigtig gode priser.
Julevognen byder på julehygge og har spændende julepynt og hyggelige juleeffekter til salg.
Og så sælger vi byens absolut flotteste pyntegran.

Perronen vil gerne give områdets socialt udsatte en god jul og overskuddet fra salget går hertil.
Se evt. mere på Værestedet Perronen Loppers Facebookside: www.facebook.com/Værestedet-Perronen-Lopper-1691280561107844/

Perronen fylder 20 år.
Fredag den 10. februar 2017 fyldte Perronen 20 år. Samtidig var det bestyrelsesformand Klavs Lauritzens 20 års jubilæum som frivillig på Perronen. Det blev en helt fantastisk dag, hvor over 130 gæstede værestedet og der var trængsel i receptionslokalet, hvor vi i dagens anledning havde lånt Nyk. F. Brandmuseums udstillingslokale.
Der var flotte taler til værestedet og jubilaren fra byens borgmester John Brædder, fra udvalgsformand Ole Bronne, fra bestyrelsesmedlem Marianne Tinggaard og fra stedets mentor, Preben Brandt.
På vegne af Perronen og Klavs Lauritzen siger vi tusind tak for deltagelsen, for gaverne og al den støtte vi modtog på dagen.

Stor lokal støtte til Perronen
Perronen har modtaget rigtig mange støttebidrag fra lokale virksomheder, fra lokale organisationer, menighedsråd, loger og fra private personer. De mange bidrag sikre, at Perronen kan tilbyde brugerne en række spændende aktiviteter og ikke mindst de planlagte julearrangementer, som nu kan gennemføres i det ønsket omfang.
På Perronen er vi naturligvis glade og mægtig stolte over, at så mange lokale støtter vores indsats for at hjælpe de mest sårbare og udsatte i lokalområdet.
Under fanen "Perronens støtter" kan man se samtlige bidragsydere i 2016.

SEAS_NVE

Gavebidrag fra medarbejderne på SEAS NVE.
Medarbejderne på SEAS NVE har hver især ryddet op i julepyntet derhjemme og sat det hele til salg ved et arrangement sidst i november. Pengene, der kom ind ved salget, er doneret til Værestedet Perronen og overrakt af HR-chef Inge-Lise Jensen den 6. december.
Perronen siger tusind tak til NVE's medarbejdere for den flotte donation.

Besøg af Social - og Indenrigsminister Karen Ellemann.
Mandag den 8. august 2016 besøgte Social - og Indenrigsminister Karen Ellemann Perronen. Ministeren ønskede ved selvsyn at se, hvordan Perronen arbejder med stedets brugere og hvorfor det er så vigtigt, at værestedet tillader brugerne at snuppe en øl eller en joint, når de er på værestedet. Dog må det kun foregå på et afgrænset område udenfor.

Borgmester John Brædder deltog i besøget og der blev rig lejlighed til en god snak med Karen Ellemann om fordelene ved et tæt samarbejde mellem værestedet som frivilligorganisation og kommunen som offentlig myndighed. Desuden fik Karen Ellemann masser af tid sammen med brugerne og de frivillige, der gerne ville fortælle om det at være bruger på Perronen eller hvad der motiverer stedets frivillig.

Folketidende dækkede besøget og havde efterfølgende flere artikler i avisen, der foruden at omhandle selve besøget, også på bedste vis fortalte en af brugernes livshistorie. Regionalradioen P4 meldte sig ligeledes på banen og havde i dagene efter besøget flere indslag om Perronen og vores arbejde og holdninger.

Det blev for alle en rigtig god dag for alle. Tak til Karen Ellemann for at give sig tid til at besøge Perronen og for sin åbenhed over for de problemstillinger som vores brugere dagligt må kæmpe med.

Ministerbesøg

Kæmpedonation til Perronen.
Lørdag den 27. maj 2016 modtog Perronen en ny varevogn af Soroptimistklubben i Nykøbing Falster. Anledningen var Soroptimisternes 70 - års fødselsdag, hvor Perronen, såvel som andre sociale organisationer, blev tilgodeset med meget flotte donationer.

Varevognen, en Ford Transit, blev overleveret til bestyrelsesformand Klavs Lauritzen ved Soroptimisternes reception på Hotel Falster i overværelse af en lang række indbudte gæster fra ind- og udland.

Ødegaard Biler, Nyk. F., som har klargjort bilen, tildelte desuden Perronen en check på 8.000 kr. til fremtidig vedligeholdelse af varevognen.
Herudover er reklamerne på den nye varevogn doneret af LF Skilte, Nyk. F.

Det er største donation som Perronen har modtaget og alle på værestedet er utrolig stolte og glade for den nye varevogn. Med den kan vi b.la. genoptage genbrugssalget, der ellers har ligget stille siden vores gamle varevogn måtte kasseres.

Foruden varevognens praktiske betydning for hele værestedets drift og aktiviteter, så har donationen en meget stor moralsk betydning. At blive tildelt så stor en donation ser vi som en stor anerkendelse af og bidrag til vores arbejde for at gøre livet mere tåleligt for områdets mange socialt udsatte mennesker.

Et kæmpetak til Soroptimistkubben i Nykøbing Falster og stor tak til Ødegaard Biler og LF Skilte.


perronen


Donation fra Socialdemokratiet Guldborgsund.
Socialdemokratiet i Guldborgsund har doneret 3.000 kr. til Perronen. Pengene stammer fra det nu nedlagte Guldborgsundposten (tidl. LF Nyt) - en nyhedsside på nettet.
Perronen siger tusind tak til Socialdemokratiet og tak til Annette Bonde, formand for partiets Aktivitetsudvalget, der overrakte pengebeløbet til Perronen den 14. april 2016.


Generalforsamling 19. april 2016.
"Perronen - foreningen for socialt udsatte" afholdte den 19. april den årlige generalforsamling. 25 medlemmer fremmødte og genvalgte formanden Klavs Lauritzen og bestyrelsesmedlemmerne Ditte Ferdinand og Jens Broholt. Som bestyrelsessuppleanter blev Marianne Tinggaard og Linda Larsen valgt.
Årsberetningen 2015 og regnskab 2015 kan afhentes på Perronen.
Bestyrelsens sammensætning kan ses på underfanen "Organisation".


Donation fra Søsterlogen Nr. 26 NOOMI, Nyk. F.
Perronen er endnu en gang blevet tildelt en donation. Søsterlogen NOOMI, Nyk. F. tildelte Perronen 10.000 kr. i forbindelse med logens 75 års jubilæum den 27. april 2016.
Perronen siger tusind tak for det flotte bidrag. Pengene skal bruges til at styrke værestedets omsorgsydelser og det socialfaglige tilbud.


Foredrag med Henrik Rindom, speciallæge i psykiatri/misbrugsekspert.
Fredag den 20. maj kl. 10.00 kan interesserede høre Henrik Rindom tale om misbrug af stoffer, alkohol og medicin og hvilken konsekvenser det har for den misbrugende og for samfundet.
Foredraget finder sted i Bibliotekssalen i Rosenvænget 17, Nyk. F.

Værestedet Perronen og Huset, Guldbogsund Kommune er arrangører. Tilmelding nødvendig. Tilmeldinger kan ske til Huset.


Værdier & principper


Perronen har altid stræbt efter at skabe en ramme på brugernes præmisser og med muligheder for at tage styringen i eget liv. I marts 2015 fik vi samlet op på skrift på nogle af de værdier, som vores arbejde bygger på. Den 9. april blev vores vedtægter fornyet. Det gav anledning til at vi nu har lavet en præsentation af vores "Værdier & principper" i en samlet og overskuelig pdf-form.

Download pdf-ikon Perronen - værdier og principper 2015.

Et levende hus


Hver eneste dag summer Perronen af liv fra masser af glade brugere!

togvogn og kirsebærtræ
Perronen er først og fremmest et værested - en tryg ramme at være i, så dagligdagen for socialt udsatte bedre kan hænge sammen.

Der er åbent hver dag fra 8 til 15.

Men Perronen er også meget mere end et værested. Som en perron er for den rejsende er Perronen også et sted, hvor man samler kræfter og orienterer sig om, hvor man nu skal hen. Det er et kraftcenter, der ved at skabe et helle og et tiltrængt pusterum for socialt udsatte også kan tilbyde hjælp til at finde ressourcerne og komme tilbage på sporet.

Gennem næsten to årtier har vi lagt os i selen for løbende netop at blive bedre til at hjælpe socialt udsatte tilbage på sporet, og takket været den uvurderlige støtte fra dygtige frivillige og venlige støtter, sponsorer og samarbejdspartnere håber og tror vi, at vi også kan være med til at gøre en vigtig forskel i mange år frem.

Genbrugsvognen bannerSe Perronens kontrolrapporter fra Fødevarestyrelsen.

banner fødevarestyrelsen