Nyttige links

Online-info til dig, der har brug for en hånd til at få styr på dagen og vejen. Til dig, der vil gøre dig klogere på, hvad dine socialt udsatte medborgere slås med. Og til dig, der måske vil give en hånd.
 
  1) Rådet for Socialt Udsatte  (popularitet: 6%)
Rådet for Socialt udsatte er talerør for hjemløse, narkomaner, prostituerede, sindslidende, alkoholikere og andre socialt udsatte.
  2) Broen Guldborgsund  (popularitet: 6%)
Broens formål er gennem fonde, legater, offentlige midler og sponsorater at skaffe midler til, at børn i ressourcesvage familier gives mulighed for at være aktive i foreningsbaserede sports- og fritidstilbud i kommunen.
  3) Danmarks Statistik  (popularitet: 5%)
Facts og statistik om socialt udsatte, hjemløse og prostituerede.
  4) Socialstyrelsen  (popularitet: 3%)
Masser af information, ressourcer og links videre om socialt udsatte.
  5) Guldborgsund Kommune  (popularitet: 3%)
Forsorgshjem for personer med særlige sociale problemer, som enten ikke har eller kan opholde sig i egen bolig. En stor del af målgruppen er misbrugere.
  6) Guldborgsund Kommune  (popularitet: 3%)
Støtte- og kontaktpersonordningen (SKP) er et tilbud om opsøgende støtte og kontakt til sindslidende, misbrugere, hjemløse og socialt udsatte.
  7) 100 Års Fattigdom  (popularitet: 3%)
100 Års Fattigdom er et undervisningsmiddel med flere forskellige temaer udviklet af Forsorgsmuseet. Projektet tilbyder blandt andet et undervisningsforløb om hjemløse.
  8) Guldborgsund Kommune  (popularitet: 3%)
Krisecentret tilbyder hjælp og støtte til voldsudsatte kvinder med eller uden børn.
  9) Guldborgsund Kommune  (popularitet: 2%)
Om socialt udsatte og hjemløse
  10) Broen Lolland  (popularitet: 2%)
Broens formål er gennem fonde, legater, offentlige midler og sponsorater at skaffe midler til, at børn i ressourcesvage familier gives mulighed for at være aktive i foreningsbaserede sports- og fritidstilbud i kommunen.