Organisation

For dig der vil vide, hvordan Perronen hænger sammen.

Perronen består groft sagt af et hus for socialt udsatte samt en forening, hvis formål det er at drive huset.

Diagram - Perronens organisation


Perronens organigram

De frivillige


De frivillige er Perronens sjæl. Stedet er et frivilligt initiativ og uden de frivilliges store indsats kunne Perronen ikke eksistere. Det er dem, der sørger for, at brugerne har et trygt og rart sted at komme til, ligesom de driver en stor del af husets forskellige tilbud.

Læs mere om de frivillige.

De ansatte


Perronen har 2 fastansatte medarbejdere, der varetager den daglige ledelse, socialfaglig og anden rådgivning og støtte, gennemførelse af projekter og udvikling af Perronen.

Læs mere om de ansatte her.

Foreningen "Perronen - foreningen for socialt udsatte"


Frivilligforeningen "Perronen – foreningen for socialt udsatte" er det organisatoriske fundament for perronen.

Læs mere om foreningen her.

Kommunal tilknytning


Værestedet Perronen og Guldborgsund Kommune har for år tilbage indgået en driftsoverenskomst. Det betyder, at kommunen giver et årligt driftstilskud og, at vi låner bygningerne vederlagsfrit. Kommunen har en fast repræsentant i bestyrelsen; men det betyder ikke, at kommunen bestemmer. Perronen er en privat forening og det er den, der bestemmer med hvad og hvordan, vi arbejder.

Til dagligt har vi et fantastisk godt samarbejde med kommunen. Kommunen anerkender Perronens evne til at løse en række sociale opgaver for en gruppe borgere, som kommunen har meget svært ved at nå.

Anonymitet

Det er vigtigt at slå fast, at selvom vi har et godt samarbejde med kommunen, er vi ikke en del af det kommunale system, og husets brugere kan altid være anonyme og vil ikke blive registreret.