Søg

Klavs Lauritsen hædret

Klavs Lauritzen, der har været formand for Perronen gennem de seneste 23 år, fratrådte posten som formand på generalforsamlingen den 30. juni 2020. Klavs blev rost og hædret for sin kæmpeindsats og bl.a. optaget i Perronens "Hall of Fame". Begrundelsen lød bl.a.


"Igennem 23 års formandskab har Klavs Lauritzen kæmpet utrætteligt for værestedets eksistens og han har med dristighed, mod, og ikke mindst med et stort hjerte for de svageste mennesker i samfundet sikret, at værestedet har udviklet sig til et anerkendt og rost omsorgstilbud, hvor der er plads til alle.

Klavs Lauritzen har kæmpet for social lighed og har aldrig forsømt en mulighed for at konfrontere systemet for at opnå bedre vilkår for de svageste mennesker - ikke kun lokalt, men også over for de øverste nationale myndigheder.

I dag er Værestedet Perronen et sted, der bygger på rummelighed og tillid og det ikke mindst takker været Klavs Lauritzens åbne menneskesyn og hans indsats, hvor han altid har vist brugerne, de frivillige og sit personale ubegrænset tillid og altid været klar til at give et opmuntrende ord med på vejen eller stille sig forrest i kampen for at opnå bedre forhold for det enkelte menneske eller for værestedet.

Klavs Lauritzen er tidligere tildelt nationale, såvel som lokale æresbeviser for sin indsats og det er med stor glæde, at vi nu kan tildele ham endnu en æresbevisning ved optagelsen i Perronens Hall of Fame".