Et sted i bevægelse

Gi' en hånd!

Har du lyst og hjerte til at give Perronen en hånd?

Smiley lille Bliv medlem!

Medlemsskab koster kun 100 kr. årligt og et stort medlemstal, gør det muligt for Perronen at søge fonde, som vi ellers ikke ville have adgang til.

Læs mere om medlemsskab.

Smiley lille Bliv frivillig!

Har du lyst og overskud til at gøre en indsats for andre, så tilbyder vi et sjovt og rart sted, hvor du faktisk kan gøre en stor forskel.

Læs mere om at blive frivillig.

Smiley lille Bliv sponsor!

Hjælp os med fortsat at kunne give et højt kvalificeret tilbud til socialt udsatte.

Læs mere om at blive sponsor.


Nu kan du blive frivillig

Giv en hånd

Perronen er et fedt sted at være frivillig! Brænder du for at gøre en forskel, så har du chancen her.

RING eller SKRIV og hør meget mere!

Telefon 22 93 03 34 | info@perron4800.dk

Perronen er åben alle hverdage kl. 8.00 - 15.00

Jul i Det Gamle Gasværk
Perronen holder julemarked lørdag den 1. december 2018 kl. 11 - 15.
Vi samarbejder med vores nabo Nykøbing F. Brandmuseum og stiller borde op i varmen inde i museets udstillingshal. En bod med bord koster kun 75 kr. Hvis du har julegaver, godter eller andre juleting du har lyst til at sælge, så ring til Stina og hør om der stadig er ledige pladser: Tlf. 25 28 06 03.
Vi sælger gløgg og æbleskiver i de gamle togvogne og varm mad i Brandmuseet.
Syltegaard Gårdbutik sælger juletræer, pyntegran, ænder og andre lækkerier.
Andre boder sælger b.a. porcelænsnisser og andre nisser, honning, juletrommer og julegodter. Vi får også besøg af en guldsmed.
Vi håber at få mange gæster til en hyggelig dag!

De gamle togvogne på Værestedet Perronen åbner igen
I en periode har Værestedet Perronen i Vendersgade været nødt til at lukke de fine gamle togvogne. Nu åbner de igen.

Med en stor indsats fra flere nye frivillige er vognene ved at blive sat i stand og lørdag den 29. september 2018 kl. 10 – 15 åbner "Café Togvognen". Der bliver café med kaffe, the, kage, øl og vand til meget rimelige priser. Bluesbandet "Bad Insurens" spiller kl. 11 og i gården kan der købes pølser og brød fra grillen. Hvis vejret tillader det vil Perronen at stille bålfade op, hvor man kan prøve at bage snobrød.

Togvognene står i gården Vendersgade 6 – 8 mellem Nykøbing F. Brandmuseum og Værestedet Perronen. På dagen bliver der også loppemarked i gården med mange gode ting til salg. Samtidig bliver der mulighed for at andre kan stille en bod op og prøve at sælge "antikviteterne" fra loftet eller børnenes aflagte legetøj. Det koster kun 50 kr. for en plads.

Nykøbing F. Brandmuseum holder længe åbent på dagen (kl. 10 – 1%). Så kan man kombinere café og lopemarked med et besøg på det meget spændende museum, der også rummer frisørmuseum, radiomuseum og fotomuseum. Entréen til alle samlinger er 40 kr. for voksne og 20 kr. før børn.

Er du interesseret i at stille en bod op med dine egne ting på loppemarkedet kan du kontakte Stina på Værestedet Perronen på tlf. 25 18 06 03.


Vi mangler godt køkkengrej til "startpakker"!
På Perronen hjælper vi ofte brugere igang med en ny bolig bl.a ved lave startpakker med nødvendigt udstyr. Lige nu mangler vi køkkengrej. Så hvis du har gryder, pander, grydeskeer, palet m.m., som du kan undvære, så hører vi meget gerne fra dig. Det kniber også med service, især kaffekrus. Kan du hjælpe så kontakt Stina Ebbe eller Jens Henriksen på tlf. 54 85 75 00 eller 22 93 03 34.

Cafémedarbejder
Det kan være svært at få en stilling som frivillig cafemedarbejder på Værestedet Perronen i Nykøbing Falster. Men nu er der altså en ledig stilling, så hvis du er interesseret og har et personligt og socialt overskud, så kan vi tilbyde:
• fast vagt enten mandag, torsdag eller fredag fra kl. 9.00 - 15.00, hvor du skal:
• lave den gode mormormad til brugerne sammen med gode kollegaer.
• sørge for kaffe og te til brugerne og en masse andet praktisk i cafeen.
• og ellers bruge tiden til den gode snak med brugerne.
Værestedet Perronen er byens værested for misbrugere og andre socialt udsatte. Perronen er privatdrevet med driftsoverenskomst med Guldborgsund Kommune. I modsætning til andre væresteder må brugerne gerne drikke alkohol(udenfor) og ryge indendørs.
Værestedet er kendt som et roligt sted med et godt samværsmiljø for brugerne og stedets frivillige. Stedet vægter engagement og initiativ højt og forventer, at du som ny frivillig evner at indgå i stedets mange sociale relationsprocesser.
Værestedet Perronen har, foruden det vigtige omsorgsarbejde, en omfattende socialfaglig indsats, der skal støtte den enkelte brugers vej til en bedre tilværelse. Indsatsen forestås af stedets lønansatte.
Er Værestedet Perronen din nye udfordring?

Kig ind til os eller ring til vores forretningsfører Jens Henriksen på tlf. 22 93 03 34.

Generalforsamling 13. marts 2018
Årets generalforsamling i "Værestedet Perronen – Foreningen for Socialt Udsatte" blev afholdt tirsdag den 13. marts kl. 19.00 i den ene af Perronens togvogne. Bestyrelsens årsberetning og regnskabet for 2017 blev godkendt. Kristian Primdal og Jens Broholdt har trukket sig fra bestyrelsen og der blev udtryk tak for deres store indsats. Generalforsamlingen valgte 2 nye medlemmer – Bent Jørgensen og Stig Moss-Hansen, mens den øvrige bestyrelse blev genvalgt. Generalforsamlingen besluttede at forhøje kontingentet fra 50 til 100 kr. årligt. Forhøjelsen træder i kraft i 2019.

I Årsberetningen redegøres for nogle årets udfordringer og opgaver.

Årets økonomi
2017 har været en økonomisk udfordring for Perronen. Uforudset store udgifter til opfyldelse af sikkerhedskrav og krav til cafedriften samtidig med faldende indtægter betyder, at regnskabet for 2017 viser et underskud på knap 177.000 kr. Der skal nu gøres en i indsats for at vende udviklingen.

Stadig flere krav fra myndigheder
Arbejdstilsynet har skærpet kravene til de ansattes og frivilliges sikkerhed og Perronen har af flere omgange været tvunget til at investere i forskellige sikkerhedsforanstaltninger. Baggrunden er bl.a., at stadig flere personer med alvorlige psykiske lidelser bruger Perronen. Nogle af disse brugere har udvist truende og voldelig adfærd, og det har i flere tilfælde været nødvendigt at tilkalde politi. Disse episoder har udløst de skærpede krav, og udgifterne til øget sikkerhed er den væsentligste årsag til de store merudgifter i 2017.
Arbejdstilsynet og fødevarekontrollen har også påpeget problemer i forhold til cafédriften, som har udløst betydelige ekstra udgifter.
Det må forventes, at Perronen fortsat kan stå overfor øgede krav fra myndighederne, som vil udløse ekstra udgifter til driften.

Flere brugere og udvidet samarbejde med kommunen
I 2017 fik Perronen 232 henvendelser, 152 personer har benyttet Perronens forskellige tilbud og 100 personer har fået hjælp fra Perronens socialfaglige tilbud. Det er en væsentlig stigning i aktiviteten. I samarbejde med kommunen har vi udviklet nye samarbejdsformer for at yde brugerne en mere helhedsorienteret og kvalificeret hjælp. De fleste brugere oplever
at de har fået den hjælp de efterspurgte og at hjælpen gjorde en positiv forskel i deres livssituation.

Stigende marginalisering
Perronen oplever at stadig flere mennesker med alvorlige psykiske lidelser falder udenfor det etablerede behandlingssystem og søger Perronen om hjælp. Vi ser konsekvenserne af at de mest ressourcesvage borgere i vores samfund er blevet nedprioriteret. Flere bliver hjemløse, flere får ikke den psykiatriske behandling de har behov for, flere lever under eksistensminimum og flere falder helt ud af de offentlige behandlingssystemer. I et stadig mere intenst samarbejde med Guldborgsund Kommune gør vi vores bedste for at afbøde konsekvenserne af den stigende marginalisering.

Nye initiativer og projekter
Selvom 2017 har været et udfordrende år har de ansatte og frivillige ydet en kæmpeindsats til gavn for stadig flere brugere. Bestyrelsen sender en stor tak til de frivillige, ansatte, medlemmerne og alle andre der har støttet Perronen i 2017.

Bestyrelsen ser frem til de nye projekter og tiltag som er i støbeskeen, og som skal videreudvikle Perronen og skabe et endnu bedre værested.

Tak for støtten i 2017!
Perronen vil gerne at sige tusind tak til alle der har støttet vores arbejde i 2017. Den økonomiske støtte fra private virksomheder og borgere er helt afgørende for det arbejde, som Perronens ansatte og frivillige udfører for områdets socialt udsatte. Vi ønsker alle bidragydere - også de der har ønsket at være anonyme - et godt nytår og håber på fortsat velvilje i 2018. Der er god brug for det.
Læs Perronens støtter

Et levende hus


Hver eneste dag summer Perronen af liv fra masser af glade brugere!

togvogn og kirsebærtræ
Perronen er først og fremmest et værested - en tryg ramme at være i, så dagligdagen for socialt udsatte bedre kan hænge sammen.

Der er åbent hver dag fra 8 til 15.

Men Perronen er også meget mere end et værested. Som en perron er for den rejsende er Perronen også et sted, hvor man samler kræfter og orienterer sig om, hvor man nu skal hen. Det er et kraftcenter, der ved at skabe et helle og et tiltrængt pusterum for socialt udsatte også kan tilbyde hjælp til at finde ressourcerne og komme tilbage på sporet.

Gennem mere end to årtier har vi lagt os i selen for løbende netop at blive bedre til at hjælpe socialt udsatte tilbage på sporet, og takket været den uvurderlige støtte fra dygtige frivillige og venlige støtter, sponsorer og samarbejdspartnere håber og tror vi, at vi også kan være med til at gøre en vigtig forskel i mange år frem.
Se Perronens kontrolrapporter fra Fødevarestyrelsen.

banner fødevarestyrelsen