top of page

om

Perronen er først og fremmest et værested - en tryg ramme at være i, så dagligdagen for socialt udsatte bedre kan hænge sammen - men Perronen er også meget mere end et værested. Som en perron er for den rejsende, er Perronen også et sted, hvor man samler kræfter og orienterer sig om, hvor man nu skal hen. Det er et kraftcenter, der ved at skabe et helle og et tiltrængt pusterum for socialt udsatte også kan tilbyde hjælp til at finde ressourcerne og komme tilbage på sporet. En perron i virkelighedens verden er et sted, hvor man gør ophold og hviler, men perronen signalerer også, at man er "på vej". 

De frivillige - Perronens kernetropper

Uden frivillige intet værested. Perronen har ca 30 dygtige frivillige, der yder en stor og engageret indsats. Morgencafé, middagsmad, tøjdepot, værksted, praktiske opgaver, salg af pandekager og tøj, afholdelse af sommerfester m.m.m. Det klares altsammen af de frivillige, der også er med til at skabe den gode og hyggelige stemning og snak med brugerne.

organisation

'Perronen – Foreningen for socialt udsatte' blev stiftet i 1997 og er et omsorgs- og socialtfagligt tilbud til områdets socialt udsatte. Perronen har driftsoverenskomst med Guldborgsund Kommune, der finansierer ca. 80% af driften. 20% finansieres ved genbrugssalg, distributørindtægter, kontingenter og private donationer. Det samlede årlige budget er på ca. 1.mio.kr.

Brugergruppen består af ca. 150 personer, hvoraf hovedparten er misbrugere, heraf mange med langvarig misbrugshistorik, hjemløshed og dobbeltdiagnoser. Et stigende antal har alvorlige psykiske problemstillinger med ingen eller sporadisk tilknytning til det psykiatriske behandlingssystem.  

 

Foreningen drives med følgende formål:

 

  • Perronen yder støtte og omsorg for misbrugere og andre socialt udsatte og personer berørt deraf. Det er et mål, at omsorgspraksis har et udviklingsorienteret perspekiv.

  • Perronen samarbejder med og formidler kontakt til de etablerede tilbud for socialt udsatte, såvel i offentlig, som privat regi.

Bestyrelsen

Den øverste ledelse varetages af en bestyrelse, der hvert år vælges på foreningens generalforsamling. Alle betalende medlemmer kan deltage i generalforsamlingen. 

 

Den nuværende bestyrelse er sammensat således:

  • Stig Moss-Hansen, Formand

  • Anne-Lise Becker

  • Betina Schnipper

  • Karin Stigfeldt

  • Marianne Sivertsen

  • Ole Rechter

  • Bent Jørgensen (suppleant)

  • Julie Isling Kurtzmann (suppleant)

Togvogn_med_træ_i_forgrund-1787.jpg
Tilbud

Læs mere om ​Peronens tilbud her

bliv frivillig

Har du lyst til at give en hånd?

vedtægter

Læs foreningens vedtægter her

bliv medlem

Vil du støtte Perronens arbejde?

værdier

Perronen stræber efter at skabe de rigtige rammebetingelser for socialt udsatte så de kan blive skabere at deres eget liv. Perronen skal til enhver tid tilbyde en ramme, hvor husets brugere har mulighed for at opdage, genopdage og bruge deres kraft til at ændre ting. Kun ved at tage udgangspunkt i deres faktiske ressourcer og ønsker kan de socialt udsatte motiveres til at sætte sig i førersædet for deres eget liv - netop dette er vores fornemmeste mål. 

Det er derfor afgørende, at huset som helhed drives i samarbejde mellem brugerne, de frivillige og de ansatte.  

Værdier

Læs mere om Perronens værdier og principper her

privatlivspolitik
bottom of page